به کمپرسورهایی که در هرسیکل کاری (دورانی یا رفت و برگشتی ) مقدارحجم مشخصی ازگاز را جابجا می کنند کمپرسورهای جابجائی مثبت گفته می شود.

ازمشخصه های اصلی این نوع کمپرسورها متناسب بودن مقدار گاز خروجی با تعداد کورس کمپرسور است.

بدین معنا که برخلاف دیگر کمپرسورها با دو برابر کردن دور کمپرسور فلوی کمپرسور نیز دو برابر می شود.

و همچنین اگر مسیرخروجی آنها مسدود گردد فشار خروجی آنها می تواند تا بی نهایت افزایش پیدا کند.

و در صورت تامین توان مورد نیازمی تواند باعث ترکیدن بدنه کمپرسور یا سیستم لوله کشی گردد.

کمپرسورهای جابجایی مثبت در دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند :

الف-کمپرسورهای نوع روتاری:

در این نوع کمپرسورهای جابجائی مثبت عمل بالابردن انرژی سیال ( بالا بردن فشار گاز )برخلاف کمپرسورهای گریز از مرکز با هل دادن ازطریق حرکت چرخشی ,گاز از طرف ورودی (که حجم بیشتری دارد ) به طرف خروجی (که به تدریج حجم کم می شود ) انجام می شود.

و بسته به ساختمان داخلی کمپرسور در انواع زیر طبقه بندی می شوند :

  • کمپرسورهای نوع لوب
  • کمپرسورهای نوع لوپ مارپیچی
  • کمپرسورهای نوع تیغه لغزشی
  • کمپرسورهای نوع رینگ مایع

ب-کمپرسورهای نوع رفت و برگشتی:

اصول کار این کمپرسور از طریق مکانیزم حرکت رفت و برگشتی و تغییر حجم حاصل از آن انجام می شود.

افزایش حجم در داخل کمپرسور باعث کاهش فشار در آن و نتیجتا باعث ورود گاز به داخل محفظه کمپرسور میشود.

و در سیکل تراکم نیز کاهش حجم داخل کمپرسور باعث خارج شدن گاز از داخل سیلندر می شود.

که انرژی منتقل شده به گاز در حین کم شدن حجم آن باعث افزایش فشار گاز می شود.

مقدارگاز فشرده شده تناسب مستقیم با تعداد کورس کمپرسور دارد.

این نوع کمپرسورها معمولا برای تولید فشار های بالا مورد استفاده قرار می گیرند و

بطور کلی در دو دسته کلی زیرطبقه بندی می شوند:

۱ . کمپرسورهای رفت و برگشتی نوع پیستونی:

در این نوع کمپرسور ها حرکت رفت وبرگشتی پیستون در داخل سیلندر باعث تغییر حجم در سیلندر شده که افزایش حجم سیلندر باعث کاهش فشار در آن وباعث مکش گاز به داخل سیلندر می شود.

و در مرحله تراکم کاهش حجم سیلندردر اثر حرکت پیستون به سمت جلو باعث افزایش فشار داخل سیلندر (متراکم شدن گاز )و نهایتا خارج شدن گاز با فشار بالا از داخل سیلندر در مسیر لاین خروجی کمپرسور می شود.

کنترل کردن اتوماتیک ورود و خروج گاز به داخل سیلندر توسط کمپرسور ولوها یاشیر های ورودی وخروجی انجام می شود.

حرکت دورانی الکتروموتور یا توربین بخار به توسط میل لنگ به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می شود.

۲ . کمپرسورهای نوع دیافراگم:

اصول کار این نوع کمپرسورهای جابجائی مثبت نیز مانند کمپرسورهای پیستونی بر اساس تغییرات حجم داخل کمپرسور است که به توسط حرکت رفت و برگشتی ، دیافراگم انجام می شود ( مثل پمپ بنزین اتومبیل ها ) و کنترل کردن ورود و خروج گاز داخل کمپرسور به توسط ولوهایی که بطور اتوماتیک بر اساس اختلاف فشار کار می کنند،انجام می گیرد.

از اینکه این مطلب را دنبال کردید بسیار خوشحال هستیم و امیدوارم برای شما مفید بوده باشد ، در آینده توضیحات بیشتر و مفصل تری در این مورد ر برای شما ارائه خواهیم داد.

 

طراحی سایت خود را به ما بسپارید

 تیم طراحی نت آفرین netafarin.net